Pravidla pro ankety

1. Anketu vypisuje Výbor jako průzkum k nějakému aktuálnímu tématu.

2. Každá má právo hlasovat pouze jednou.

3. Výsledky slouží jako podklad k rozhodování Výboru.