01.07.2012 15:07

Stanovisko výboru k tématu vnitroblok

 

Vážení  vlastníci,

vzhledem k rozdílným názorům týkajících se využívání vnitrobloku, bychom rádi, jako výbor pro dům Zelenečská 954, oficiálně vyjádřili náš postoj.

Výbor si bere ze své a bude zajišťovat údržbu vnitrobloku (sekání trávy, vynášení odpadků a opravy  - případné závady je možné nahlásit na e-mail:vybor@bydlenihloubetin.cz), dále realizaci návrhů týkajících se dispozic, vybavení a způsobu využití vnitrobloku, které byly odsouhlaseny většinou vlastníků, a v případě zájmu také zorganizování společných setkání ve vnitrobloku.

Každý vlastník má právo připravit svůj návrh nebo prezentovat svůj nápad, jak vnitroblok lépe využívat. Tzn. navrhnout dispozice a i případná pravidla užívání. Případní oponenti by měli mít prostor na vytvoření proti-návrhu. Výbor může poskytnout okótovaný půdorys a fotky pozemku, zprostředkovat komunikaci s vlastníky a zajistit hlasování.

Ohledně financování je třeba říct, že stav konta vnitroblok, které vzniklo z dobrovolných příspěvků je 11.262,- Kč. Část by bylo dobré nechat ještě na údržbu. Pokud by většinu vlastníků zaujala finančně náročnější úprava, dalo by se uvažovat o využití fondu oprav. Samozřejmě za předpokladu odsouhlasení většiny vlastníků.

Výbor je plně vytížen správou domu. Proto vás chceme požádat, pokud vám současný stav nevyhovuje a máte jiný nápad, přijďte s konkrétním návrhem změny. Rádi vám jej, dle výše uvedeného, pomůžeme prezentovat ostatním. Jen takovým způsobem můžeme najít optimální řešení.

Výbor SVJ

—————

Zpět