05.06.2013 22:52

Shromáždění vlastníků 2013

POZVÁNKA

 

Vážený vlastníku,

 

zveme Vás na schůzi shromáždění Společenství pro dům Zelenečská 954.

 

Datum konání:                     20. 6. 2013

Hodina konání:                     18:00

Místo konání:                        v jídelně objektu Mochovská 570, 198 00 Praha-Hloubětín

 

PROGRAM:

 

1.      Informace – Vyúčtování za uplynulý rok  2012

2.      Informace – Přehled aktivit za uplynulé období

3.      Informace – Stav financí SVJ

4.      Hlasování – Projednání investic

                    a. Výměna vodoměrů – finální nabídka

                    b. Bezpečnost domu - zamykání v garážích

5.      Hlasování – Odměny výboru

6.      Hlasování – Domovní řád

7.      Informace pro spoluvlastníky garáží – dohoda o užívání

8.      Diskuse, připomínky, návrhy

 

—————

Zpět