01.07.2012 14:11

Přerušení dodávky vody

Vážení vlastníci,

společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 18.7.2012 od 8:00 do 19:00 hod. přerušena dodávka vody.

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky. V této souvislosti vyzývá společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou vodou i pro užitkové účely. Případné další informace podává nepřetržitě zákaznická linka, tel. 840 111 112.

Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.

—————

Zpět